دروس سوم راهنمایی

آموزش تیزهوشان
نویسنده : علی - ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳٩٠
 

سوالات ازمون های تیزهوشان ((سوم راهنمایی)) برای کسانی که می خواهند به مدارس نمونه بروند.

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.........


آموزش تیزهوشان

 

 

سری اول آزمون

*** پرسش های سری اول ***
ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

1. با توجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟
«بحر آفرید و بر و درختان و آدمی / خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد»

1) انجم (جمع نجم): ستارگان
2) لیل و نهار : دارای آرایه ی تضاد هستند
3) نهار کرد : فعل
4) بحر ، بر و درختان، مفعول

2. با توجه به بیت زیر کدام گزینه درست است؟ «بعد از خدای هر چه پرستند هیچ نیست بی دولت آن که بر همه، هیچ اختیار کرد»

1) خدای : متمم
2) دولت : متمم
3) بعد : نهاد
4) مصراع دوم از یک جمله تشکیل شده است

3. کدام گزینه درباره خواجه عبدا... انصاری نادرست است؟

1) معروف به پیر هرات بود
2) از پیشگامان نثر مسجع بود
3) مناجات نامه اش دارای نثرهای شیوا و دلکش است
4) به زبان عربی شعر نمی گفت اما نثرهای مسجع می نوشت

4. در کدام گزینه آرایه ی سجع به کار رفته است؟

1) در عنکبوت نگاه کن که خانه ی خویش چگونه کند و هندسه در تناسب آن چون نگاه می دارد
2) چون مدورات به هم باز نهی بیرون فرجت ها ضایع باشد
3) همه آیات حق تعالی است که تو را فرموده است تا درآن نظر کنی
4) دانایی ده که از راه نیفتیم و بینایی ده که درچاه نیفتیم.

5. در کدام گزینه ، ترکیب وصفی (موصوف و صفت ) وجود ندارد؟

1) در تهران دولت استعمار گر انگلیس توانسته بود سلسله ی پادشاهی جدیدی به نام پهلوی تأسیس کند
2) روزها و ماه ها گذشت و سال ها از پی هم سپری شد و «روح الله» از کودکی به نوجوانی رسید
3) فرد بی سواد و زورگویی به نام «رضاخان» به سلطنت رسید
4) پسر رضاخان به جای پدر به سلطنت رسید و راه ننگین رضاخان را ادامه داد

6.در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟

1) پس از پانزده سال، با استقبال با شکوه و عزیم مردم به میهن بازگشت
2) او به اصلاح اخلاق و معنویت وعمور دنیای مردم اهمیت بسیار می داد
3) سلسله ی پهلوی به دست طلبه ی جوانی که در آن سال ها درحوزه نو بنیاد قم درس می خواند منقرض گردید
4) بسیاری از الما و روحانیون، آیت الله خمینی را به مرجعیت انتخاب کردند

7.با توجه به بیت :
«مرغان پر بسته بودیم، پرواز را برده از یاد / پروازمان داد، مردی، از آسمان ها فراتر»
منظور از مردی کیست؟

1) حضرت علی (ع)
2) حضرت مهدی (عج)
3) امام خمینی (ره)
4) حضرت محمد (ص)

8. با توجه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

1) معطوف : مورد توجه
2) استکبار : تکبر کردن
3) منهوس : شوم ، نامبارک
4) خباثت : پلیدی

9. با توجه به بیت :
« معرفت از لفظ دین داران کامل عقل جوی/ مشورت با رای نزدیکان دور اندیش کن »
منظور از «دوراندیش» چیست؟

1) زیرک و با هوش
2) عاقل
3) آینده نگر
4)پرحوصله

10.معنی کدام گزینه درست است؟

1)بینی استکبار را به خاک مالیدن: به استکبار فرصت جبران اشتباه دادن
2)موی بر اندام خصم از بیم هم چون نیش کردن : کاری کردن که دشمن همیشه در ترس باشد
3) در تواضع می کنی، با مردم دوریش کن: به انسان های محتاج و نیازمند کمک کن
4) باغ امید ما بی آب مکن : باغ های ما را پر بار کن و میوه ی فراوان به ما بده

11. کدام یک از شخصیت های ادبی، در قرن هفتم هجری زندگی می کرد؟

1) شمس الدین محمد جوینی
2) خواجه عبدالله انصاری
3) عبید زاکانی
4) امام محمد غزالی

12. در بیت زیر کدام یک از عناصر زیبایی سخن به کار رفته است؟
«نابرده رنج گنج میسر نمی شود/ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»

1) تشبیه
2) ضرب المثل
3) مبالغه
4) تشخیص

13. کدام گزینه ترکیب وصفی (موصوف و صفت ) چیست؟

1) خاصیت رنگ
2) کتاب خانه ی مدرسه
3) پیروزی انقلاب
4) میراث گران بها

14. کدام گزینه هم حرف ربط و هم حرف اضافه می باشد؟

1) زیرا
2)اگر
3) برای
4) تا


15. در کدام گزینه مسند وجود دارد؟
1) گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
2) دست در دامن مولا زد در
3) گشت غمناک دل و جان عقاب
4) مشورت با رأی نزدیکان دور اندیش کن

 

 

دینی و قرآن

16. در برهان علیت به کدام جنبه ی پدیده ها توجه می شود؟
1) ذات و هستی
2) حساب تقدیری
3) نظم و هماهنگی
4) سازنده ی پدیده ها


17. چگونه پی می بریم که جهان خلوق آفریدگاری دانا و تواناست ؟
1)با فطرت پاک و آگاه
2) برهان نظم
3) برهان علیت
4) وجودعلت و معلول


18.مفهوم آیه ی «ربکم رب السّموات و الارض الذی فطرهُنّ» کدام است؟
1) خدا به وجود آورنده ی آسمان و زمین است
2) خداوند نگهدارنده ی آسمان و زمین است
3) خداوند فطرت پاک را در زمین برای انسان ها به وجود آورده است
4) پدیده ها در آسمان و زمین نیازمند خداوند می باشند


19. دلیل علت جویی انسان ها در مورد هر پدیده کدام است؟
1) آشنایی انسان ها با قانون علیت از بدو تولد
2) هر کاری که از انسانها سر می زند، نیاز به دلیل دارد
3) سرچشمه وجود جهان قانون علیت است
4) پذیرش قانون علیّت


20 . بین علت و معلول چه ارتباطی برقرار بوده، آن ارتباط چه نام دارد؟
1) مخصوص ، علیت
2) کامل ، علیت
3) کامل ، علت
4) مخصوص ، علت


21. کدام یک از پدیده های زیر معلول نمی باشد؟
1) قوه ی جاذبه زمین سبب را به طرف خود می کشد
2) دیواری که به آن تکیه داده اید ناگهان گرم می شود
3) برگ های درخت آرام آرام حرکت می کند
4) دست شما حرکت می کند و چیزی را بر می دارد


22. خداوند در قرآن مجید هدف خود را از نزول این کتاب کدام مورد بیان فرموده است؟
1) وسیله ی خروج مردم از تاریکی ها
2) هدایت مردم
3) خروج مردم به سوی نور
4) همه ی موارد


23.در آموزش زبان عربی برای مسلمانان کدام گزینه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد؟
1) زبان دوم مسلمانان است
2) قرآن به زبان عربی است
3) موجب همبستگی مسلمانان می شود
4) باعث پیشرفت در خواندن قرآن می شود


24.برای بهتر بهره مند شدن از قرآن کریم کدام مورد ضروری است؟
1) به آیات قرآن گوش فرا دهیم
2) برنامه ای مرتب برای خواندن قرآن و فهم معانی داشته باشیم
3) ترجمه ی آیات را بخوانیم
4) همیشه بعد از نماز قرآن بخوانیم


25. ریسمان محکم الهی بین خداوند و انسان کدام است؟
1) وحدت
2) اسلام
3) قرآن
4) پیامبر

 

عربی

26. ترجمه ی عبارت «وحدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله» کدام گزینه است؟
1) قومش را دیدم که به جای خداوند خورشید را می پرستیدند
2) قومش را دیدند که سجده می کردند
3) او و قومش را یافتم که به جای خداوند برای خورشید سجده می کنند
4) او و قومش برای خورشید به جای خداوند سجده می کنند


27. معنی لغات «زجاج» و «ملا» کدام است؟
1) پنجره ، پرکردن
2) شیشه ، بزرگان
3) پنجره ، پادشاه
4) شیشه ای ، پادشاه


28. افعال «یأکلون» و «تغسلین» به ترتیب چه صیغه هایی هستند؟
1) مفرد مذکر مخاطب، جمع مؤنث غائب
2) جمع مذکر مخاطب، جمع مذکر غائب
3) مثنی مؤنث مخاطب، متکلم وحده
4) جمع مذکر غائب، مفرد مونث مخاطب


29. کلمه مناسب برای جای خالی کدام است؟
«وحدتُ امرَاةً ... فی مملکة سبأ»
1) حکم
2) حاکم
3) تحکُم
4) حکم


30. ترجمه لغات «ستم کردم » و «گفت » و کدام است؟
1) ظَلَمْتُ ، یقولُ
2) أظلمُ ، یقولُ
3) یظْلمونَ، قال
4) ظلمْتُ ، قالُ


31. در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید.
«هل .... کاشفاتُ ضرّة»
1) هما
2) هنّ
3) کُنّ
4) هُمْ


32. از نشانه های فعل مضارع .........و......... و علامت مثنی برای فعل مضارع .......می باشد.
1) ی ، ت، ان
2) ن ، ین ، ان
3) أ ، ن ، ون
4) ین ، ت، ون

 

تاریخ

33. در دولت صویه بالاترین مقام بعد از پادشاه را چه می نامیدند؟
1) وزیر اعظم
2) صدر اعظم
3) امیر
4) سپه سالار


34. برتری دولت صفویه نسبت به دولت های دیگر در چه بود؟
1) امکانات جنگی فراوان داشتند
2) فرماندهان سپاه لایق و کاردان داشتند
3) مذهب شیعه، مذهب رسمی کشور بود
4) روابط صلح آمیز با دولت های همسایه برقرار بود


35. مهم ترین مشکل مردم بعد از انقراض دولت تیموریان چه بود؟
1) جنگ های داخلی
2) اختلافات مذهبی
3) وجود دشمنان خارجی
4) وجود پادشاهان مختلف


36. در زمان صفویه کدام کالاها به ایران وارد می شد؟
1) اسلحه
2) ابریشم
3) خشکبار
4) توتون

 

 

جغرافیا، تعلیمات اجتماعی و زبان انگلیسی

جغرافیا

37. کدام وسیله برای مشاهده ی دقیق تر موضوعات جغرافیایی اهمیت بسیار زیادی دارد؟
1) کره ی جغرافیایی
2) نقشه
3) اطلس
4) فرهنگ جغرافیایی


38. در مقیاس کسری، هر چه عدد مخرج کسر ......باشد، آن کسر ....... است.
1) کوچک تر ، کوچک تر
2) کوچک تر، بزرگ تر
3) بزرگ تر، کوچک تر
4) موارد 2و3


39. یکی از معروف ترین مدل ها در آموزش جغرافیا کدام است؟
1) دایرة المعارف جغرافیایی
2) عکس های هوایی
3) میزشن
4) اطلس ها

تعلیمات اجتماعی40. امروزه ........بسیاری از نیازهای انسان را فع می کنند.
1) مراکز داد و ستد
2) مؤسسه های اجتماعی
3) محیط خانواده
4) دانشگاه


41. هدف مشترک همه ی مؤسسات در جامعه کدام است؟
1) حفظ تعادل
2) رفع نیازها
3) حفظ ارزش ها
4) حفظ بقا


42. برای ایجاد نظم و هماهنگی درجامعه کدام مورد ضروری نمی باشد؟
1) هماهنگی موسسات با یکدیگر
2) رعایت قوانین و مقررات توسط مردم و مؤسسات
3) یکسان بودن کار در مؤسسات
4) عمل به وظیفه توسط همه

زبان انگلیسی

43. به پرسش زیر، پاسخ دهید.Are those my books?
Yes,…………….
1) Those are your book.
2)Those are your books.
3) This is your book.
4) That is your books.

44. کدام گزینه به ترتیب پاسخ پرسش های زیر می باشد؟a) when do you study?
b) where do you study?
1.a) In my room
b)On Thursday and Fridays

2.a)In half an hour.
b) In the class

3. a) Two days a week.
b) In the street

4.a)On Thursdays and Friday
b) In my room

45. کدام مورد درست است؟

1) This is an apple
2) This are an apple
3) This is a apple
4) This are apple

46. کلمه ناهماهنگ کدام است؟

1) father
2) sister
3) mother
4) family

47. I ……….English now.

1) practice
2) are practicing
3) am practicing
4)am practice

48. what are they doing?

1) Theyre doing watch Tv.
2) They watching TV.
3) They doing watch Tv.
4) They are watching Tv.

49. Does he play football everyday?

No, he …. Football on Sunday and Wednesdays.

50. These students …….go to school on Thurdays.

1) doesn’t
2) don’t
3) aren’t
4) isn’t

 

 

ریاضی و علوم

ریاضی

51. یک عدد فرد همواره می تواند :
1) مجموع دو عدد زوج باشد
2) مجموع یک عدد فرد و یک عدد زوج باشد
3) مجموع دو عدد فرد باشد
4) هر سه مورد


52. عدد 158 × 283 بر چند عد اول بخش پذیر است؟
1) 2
2) 1
3) 4
4)3


53. کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد 240 می باشد و حاصل ضرب همان دو عدد 720 است، بزرگترین مقسوم علیه مشترک این دو عدد کدام است؟
1)4
2)5
3)3
4)6


54. اگر حاصل ضرب دو عدد اول 713 باشد، تفاضل این دو عدد کدام است؟
1) 10
2) 8
3)9
4)11


55. کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟
1) هر عدد اول فقط یک مقسوم علیه اول دارد
2) هیچ دو عدد اول متوالی وجود ندارد
3) هر عدد غیراولی حداقل یک مقسوم علیه اول دارد
4) تنها عدد اول زوج عدد 2 می باشد


56. یک بافنده قالی در 9 دقیقه 3 ردیف و دیگری در 15 دقیقه، 5 ردیف می بافد. اگر این دو با هم کارکنند در چند دقیقه 20 ردیف از قالی را خواهند بافت؟
1)10
2)60
3)30
4)80


57. در باغی 15 ردیف درخت سیب کاشته شده است. که درهر ردیف 16 درخت وجود دارد. اگر 3 ردیف از درختان برداشته شود، در این صورت چند درخت به هر ردیف اضافه می شود؟
1)3
2)5
3)16
4)4


58. در کارگاهی با 8 ساعت کار در روز 200 کتاب صحافی می شود. در این کارگاه اگر روزی 5 ساعت کار انجام شود در دو روز چند کتاب صحافی خواهد شد؟
1) 250
2) 125
3) 130
4) 145


59. مجموع اعداد اول بین 12 تا 50 بر کدام یک از اعداد زیر بخش پذیر نیست؟
1) 5
2)3
3)12
4)16


60. دامداری 120 مرغ دارد که 36 تا از آنها دو تخم مرغ و بقیه سه تخم مرغ می گذارند. اگر 48 تا از مرغ ها دو تخم مرغ و بقیه سه تخم مرغ بگذارند، در این صورت تعداد تخم مرغ های موجود ........می شود.
1) 12 تخم مرغ کمتر
2) 12 تخم مرغ بیشتر
3) 18 تخم مرغ کمتر
4) 18 تخم مرغ بیشتر

 

 

علوم

71. توان ماشین A دو برابر ماشین B می باشد و بازده ماشین A نصف بازده ماشین B می باشد، یعنی :
1) کار مفید ماشین A دو برابر ماشین B می باشد.
2) ماشین
B کار مفید بیشتری را آهسته تر انجام می دهد.
3) ماشین
A کار مفید بیشتری را سریعتر انجام می دهد.
4) زمان انجام کار ماشین
B نصف ماشین A می باشد.

72. بازده ی ماشینی 80% و کار غیرمفید آن 200 ژول می باشد، کار مفید ماشین چند ژول است؟
1) 250
2) 1000
3) 800
4) 160


73. کار مفید ماشینی سه برابر کار غیرمفید آن می باشد، بازده ماشین چند درصد است؟
1) 25
2) 75
3) 33
4) 90


74. گلوله ای به جرم 200 گرم را طبق شکل از مسیرهای مختلف تا نقطه
O منتقل می کنیم در کدام مسیر کار بیشتری صورت می گیرد؟
1) Ao
2)
‍Co
3)
Bo
4) مقدار کار انجام شده در تمام مسیرها یکسان می باشد


75. به وسیله یک دیلم با نیروی محرک 200 نیوتنی سنگی به جرم 40 کیلوگرم را3 متر جابه جا کرده ایم. اگر جابه جایی نیروی محرک 15 متر باشد، بازده ماشین چند درصد می باشد؟
g=10N/kg
1)4
2)40
3)80
4)20


76. دوچرخه ای بر اثر نیروی اصطکاک 100 نیوتنی پس از 5 متر جابه جایی در مدت 2 ثانیه متوقف شده است. کار نیروی اصطکاک چند ژول می باشد؟
1) 20
2) 500
3) 1000
4) 250


77. توسط کدام یک از کمیت های زیر می توان کار را اندازه گیری کرد؟
1) نیرو × زمان
2) توان × جابه جایی
3) جا به جایی × زمان
4) توان × زمان


78. کدام یک از ماشین های زیر علاوه بر افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو با تغییر جهت نیرو نیز به ما کمک می کنند؟
1) جاروی فراشی
2) جک
3) قیچی خیاطی
4) انبردست


79. کدام مطلب در مودر ماشین ها درست نیست؟
1) بعضی از ماشین ها موجب صرفه جویی در وقت می شوند.
2) بعضی از ماشین ها موجب صرفه جویی در نیروی محرک می شوند
3) بعضی از ماشین ها موجب صرفه جویی در کار می شوند
4) بعضی از ماشین ها با تغییر جهت نیرو به ما کمک می کنند


80. کدام یک از ماشین های زیر با افزایش مقدار نیرو به ما کمک می کند؟
1) جاروی فراشی
2) جک
3) موچین
4) قرقره پرچم82. در کدام حالت کار انجام می شود؟
1) وزنه برداری وزنه در بالای سر خود نگه می دارد
2) حرکت آزادانه اجسام در فضای بی کران
3) جسمی با سرعت ثابت بر مسیر راست بدون اصطکاکی در حال حرکت اس
4) هیچ کدام


83. توان موتور 10 اسب بخار می باشد. این موتور در مدت 4 ثانیه جعبه ای به جرم 6/74 کیلوگرم را تا ارتفاع چند متری بالا می برد؟
g=10N/kg
1)05/0
2) 40
3)5/0
4)400


84. بالابری در مدت 1 دقیقه برای بالابردن جسمی 60 کیلوژول کار انجام می دهد، توان این بالا بر چند وات می باشد؟
1)60
2)60000
3)1
4)1000


85. مزیت مکانیکی ماشینی بزرگتر از یک می باشد. کدام مطلب در مورد این ماشین درست می باشد؟جا به جایی نیروی مقاوم و
dE جابه جایی نیروی محرک است.
1)dE>dR
2)
E>R
3)
dR>dE
4)
dE=dR

86. کدام یک واحد اندازه گیری مزیت مکانیکی می باشد؟
1) ژول
2) نیوتن
3) وات
4) واحد ندارد


87. مزیت مکانیکی واقعی یک ماشین :
1) از مزیت مکانیکی ایده آل آن کمتر است
2) با مزیت مکانیکی ایده آل آن برابر است
3) از مزیت مکانیکی ایده آل آن بیشتر اس
4) با توجه به مقدار بازده ماشین هر سه مورد امکان پذیر است


88. یک پمپ آب در مدت 5 دقیق 3 متر مکعب را از چاهی به عمق 10 متر بالا می کشد، توان یا پمپ چند کیلووات می باشد؟
g=10N/kg
1)60
2)100
3)1000
4)1


89. سرعت انجام کار .........نامیده می شود
1) انرژی
2) مزیت مکانیکی
3) توان
4) بازده


90. مزیت مکانیکی ماشین کاملی 10 می باشد، این ماشین با نیروی محرک 100 نیوتنی بر چه نیروی مقاومی می تواند غلبه کند؟
1)1000
2)10
3)1/0
4)100

 

 

پاسخ تشریحی آزمون سری اول
ادبیات فارسی ، دینی و قرآن ، عربی

ادبیات فارسی

1.(گزینه 3) ؛
هر گاه فعل «کرد» به معنی «ساخت» و «به وجود آورد» به کار رود، به تنهایی فعل است.
مثال : گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد «می کرد» به معنی می ساخت می باشد، به تنهایی فعل ساده می باشد.

2. (گزینه ی 1) ؛
«بعد از» حرف اضافه ی مرکب می باشد و کلمه ی «خدای » متمم است. کلمه ی «بی دولت» در این جا صفت می باشد که به جای اسم آمده است، بنابراین ، تصوراینکه «بی» حرف اضافه و «دولت» متمم هستند، نادرست می باشد.
بی دولت --> نهاد
مصراع دوم از دو جمله تشکیل شده که فعل «است» محذوف می باشد، بی دولت آن (است) که بر همه هیچ اختیار کرد.

3.(گزینه 4) ؛
خواجه عبدالله انصاری به دو زبان فارسی و عربی شعر می گفت . آوردن نثر مسجع در گزینه ی 4 ذهن دانش آموز را از کلمه ی «عربی» دور می کند. چون که در کتاب آمده، خواجه در نثر مسجع تبحر دارد. ولی خواجه با زبان عربی هم شعر می سرود.

4. (گزینه 4)؛
کلمه های سجع در گزینه ی 4، راه و چاه می باشد.
گزینه های 1،2،3 از امام محمد غزالی ، دانشمند قرن پنجم انتخاب شد تا این که دانش آموز در انتخاب سجع دچار تردید شود اما سجع در عبارتی می آید که دارای دو جمله می باشد و همانند قافیه دارای آهنگ و حروف مشترک باشد.

5.(گزینه 2) ؛
اگر به آخرترکیبی «تر» اضافه کنیم و معنی بدهد، ترکیبی وصفی است در غیر این صورت ترکیب اضافی است.
دولت استعمارگر --> ترکیب وصفی . زورگو + تر --> زورگوتر --> ترکیب وصفی ننگین + تر ننگین تر --> ترکیب وصفی
در گزینه 2 ترکیب ترکیب وصفی وجود ندارد.

6.(گزینه 3) ؛
املای درست کلمات به صورت «عظیم، امور و علما» می باشد.

7.(گزینه 3) ؛
این شعر را خانم فاطمه راکعی در سوگ امام خمینی (ره) سرود. «مردی» در این جا اشاره به امام خمینی (ره) است، که مردم را به سوی آزادی هدایت کرد. گزینه 1 نادرست است، زیرا متن شعر به زمان حال اشاره دارد و کاملاً آشکار است که برای رحلت امام (ره) سروده شده است.
گزینه 2 نادرست است، زیرا حضرت مهدی (عج) هنوز ظهور نکرده است تا مردم را از دست ظلم و ستم نجات دهد.
گزینه 4 نادرست است ، از آن جایی که حضرت محمد(ص) انسان های در بند را نجات داده، آن ها را آزاد گردانید. این بیت در ذهن تداعی می باشد. اما متن شعر درباره امام (ره) است و این شک و شبهه را برطرف می کند.

8. (گزینه 3) ؛
املای درست --> منحوس

9. (گزینه 3) ؛
«دور اندیش» یعنی، کسی که به آینده فکر می کند و آینده نگر است. گزینه 2 نادرست است، زیرا می توان عاقل بودن را به دوراندیشی نسبت داد اما مفهومی که وجود دارد، همان آینده نگری است.

10 . (گزینه 2) ؛

11. (گزینه 1)
؛
خواجه عبدا... و امام محمد غزالی در قرن پنجم و عبید زاکانی در قرن هشتم زندگی می کردند.

12. (گزینه 2)؛

13.(گزینه 4)؛
آسان ترین راه شناخت موصوف و صفت آن است که به آخر ترکیب «تر» اضافه کنیم، اگر معنی بدهد ترکیب وصفی و در غیر این صورت ترکیب اضافی است.
مثال میراث گرانبها + تر --> میراث گرانبهاتر --> ترکیب وصفی
صفت کلمه ای است که یکی از ویژگی های اسم‌ مانند : بزرگی و کوچکی، نرمی و زبری، بو، مزه ، شکل و .... را بیان می کند. اسمی که صفتی برای آن ذکر می شود موصوف نام دارد.

14. (گزینه 4) ؛
هر گاه حرف «تا» مسافت و زمان را مشخص کند، حرف اضافه است، از این جا تا شیراز ........
اگر دو جمله را به هم ربط دهد، حرف ربط است : به خانه رفتم تا برادرم را ببینم.


15. (گزینه3 ) ؛

فعل گشت در این مصراع به عنوان فعل ربطی (اسنادی) می باشد و اگر به اول فعل ربطی «چی؟» یا «چگونه؟» اضافه کنیم، مسند به دست می آید، چی گشت --> غمناک --> مسند

 

دینی و قرآن

16. (گزینه 1) ؛
در برهان علیت نظم و هماهنگی میان پدیده های این جهان نمی نگریم، بلکه به ذات و هستی پدیده ها و نیاز ویژه ای که هر پدیده به علت دارد نظر می کنیم.

17. (گزینه 2) ؛
جهان آفرینش مجموعه ای منظم و هماهنگ است و چون هر مجموعه ی منظم و هماهنگ ساخته ی سازنده ی دانا و تواناست، پس این جهان نیز مخلوق آفریدگاری دانا و تواناست.

18. (گزینه 1) ؛
معنی آیه : «پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است و آن ها را پدید آورده است».

19. (گزینه 4)؛
چون انسان قانون علیت را پذیرفته است، از هر علتی پدیده های خاص و معلول معینی را انتظار دارد مثلاً از طول خورشید انتظار نوردارد و .....

20 . (گزینه 2) ؛
بین علت و معلول ارتباط کاملی برقرار است و تا علت نباشد معلول پدید نمی آید و ارتباط مخصوصی که بین علت و معلول در نتیجه کارهای ما برقرار است ، علیت نام دارد.

21. (گزینه 1)؛
گزینه 1 علتی (قوه ی جاذبه) بیان شده که افتادن سیب، معلول آن می باشد، ولی گزینه های دیگر معلول. علتی می باشند، مثال : گرم شدن دیوار بر اثر آتش پشت آن و حرکت برگ بر اثر باد.

22. (گزینه 4)؛
خداوند در قرآن می فرماید: «قرآن کتابی است که آن را بر تو (ای پیامبر) نازل کردیم تا به وسیله ی آن مردم از تاریکی ها به سوی نور و روشنایی بیرون بری».

23. (گزینه3) ؛
فراگرفتن زبان عربی از این جهت بسیار اهمیت دارد که خود یکی از عوامل اتحاد و همبستگی و ارتباط میان مسلمانان است و می توان آن را زبان دوم آنان به حساب آورد.

24. (گزینه 2)؛
برای بهره مند شدن هر چه بیشتر از قرآن کریم شایسته است برنامه ای مرتب برای خواندن آیات قرآن و فهم معانی آن داشته باشیم.

25. (گزینه ی 3)؛
قرآن همان ریسمان الهی است که ارتباط انسان با خدا به آن وابسته است.

عربی

26. (گزینه 3)؛
«وَجَدتُ» به معنی «یافتم» و «یسجدون» به معنی «سجده می کنند» و « من دون الله» به معنی « به جای خداوند» می باشد.

27. (گزینه 2)؛

28.(گزینه 4)؛

29.(گزینه 3) ؛
کلمه ی «تحْکُمُ» به معنی «حکومت می کند» می باشد.

30.(گزینه 4)؛
«ستم کردم» فعل ماضی «متکلم وحده» و «گفت» فعل ماضی «مفرد مذکر غائب» می باشد.

31. (گزینه 2)؛
با توجه به «کاشفات» که جمع مؤنث می باشد، باید ضمیر «هنّ» یا «انتنّ» انتخاب شود.

32. (گزینه 1)؛
علامت فعل مضارع «ی،ت،ان» می باشد.

 

 

تاریخ

33. (گزینه2)؛
در رأس دولت صفوی ، پادشاه قرار داشت. بعد از پادشاه صدر اعظم بود که اعتمادالدوله نامیده شد.

34. (گزینه 2)؛
شاه اسماعیل به تدریج سراسر ایران را تصرف کرد، سپس با رسمی کردن مذهب شیعه و سرکوب مخالفان داخلی و دشمنان خارجی حکومتی قوی به وجود آورد.

35. (گزینه 2)؛
اوضاع کشور پس از انقراض دولت تیموریان بسیارآشفته و پریشان بود. در کنار ناامنی ها و آشوب ها، میان مردم نیز تفرقه ی شدیدی وجود داشت که یکی از دلایل آن اختلافات مذهبی بود. زیرا در آن زمان مذهب رسمی در کشور وجود نداشت.

36. (گزینه 1)؛
مهم ترین صادرات ایران ابریشم، گلاب، قالی و خشکبار بود که در مقابل اسلحه و برخی کالاهای دیگر به ایران وارد می شد.

جغرافیا

37.(گزینه 2)؛
برای مشاهد هی دقیق تر موضوعات جغرافیایی از وسیله ای استفاده می کنیم که در آموختن جغرافیا اهمیت بسیار زیادی دارد، این وسیله نقشه نام دارد.

38. (گزینه 4)؛
در مقیاس کسری، هر چه مخرج کسر بزرگتر باشد، آن کسر کوچک تر است و برعکس. مثلاً مقیاس از مقیاس کوچک تر است.

39. (گزینه 3) ؛
ابزاری که فهم موضوعات جغرافیایی را برای ما آسان می کنند، مدل جغرافیایی نام دارند و از معروف ترین مدل ها «میزشن» نام دارد.

 

تعلیمات اجتماعی

40. (گزینه 2)؛
در گذشته برخی از نیازهای انسان در محیط خانواده تأمین می شد و مردم از راه داد و ستد از خدمات یک دیگر بهره مند می شدند. ولی امروزه مؤسسه های اجتماعی بسیاری از نیازهای انسان را رفع می کنند.

41. (گزینه 2)؛
همه مؤسسات به یکدیگر وابستگی متقابل دارند و به دنبال یک هدف مشترک هستند و آن ، رفع نیازهای جامعه است.

42. (گزینه 3)؛
عوامل مورد نیاز در هر جامعه برای برقراری نظم و هماهنگی ، عبارت اند از :
1. همه ی مؤسسات به طور هماهنگ با یکدیگر کار کنند
2. مردم و مؤسسات قوانین و مقررات را رعایت کنند
3. هر کس به وظایف خود عمل کند

زبان انگلیسی

43. (گزینه 2) ؛
معنی جمله : آیا آن ها کتاب های من هستند؟ بله آن ها کتاب های شما هستند.

44. (گزینه 4)؛
معنی جمله :
a) شما چه زمانی مطالعه می کنید؟روزهای پنج شنبه و جمعه
b) شما کجا مطالعه می کنید؟ در اتاقم

45. (گزینه 1)؛
برای کلماتی که اول آنها با حروف صدادار(
a,e,I,o,u) آغاز می شود از حرف تعریف an استفاده می کنیم و برای دیگر کلمات حرف تعریف a می آوریم.
معنی جمله : این یک سیب است.

46.(گزینه 4)؛
سه گزینه 1و2و3 همگی از نسبت های خانوادگی می باشند، در صورتی که
family خود به معنای خانواده است.

47. (گزینه 3) ؛
با توجه به قید جمله از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. معنی جمله : من در حال حاضر انگلیسی تمرین می کنم.

48. (گزینه 4) ؛
معنی جمله : آن ها چه کاری انجام می دهند؟آن ها در حال تماشا کردن تلویزیون هستند.

49. (گزینه 1)؛
در جالی خالی اول با توجه به قید جمله، فعل به شکل حال ساده می باشد. در جای خالی دوم با توجه به قید جمله ، فعل به صورت حال استمراری می باشد. معنی جمله : آیا او هر روز فوتبال بازی می کند؟
نه او روزهای یکشنبه و چهارشنبه فوتبال بازی می کند.
او الان در حال بازی است.

50. (گزینه ی 2) ؛
برای اسامی جمع و ضمایر «
I,you,They» از «do» و برای اسامی و ضمایر سوم شخص «she,he» از «does» استفاده می کنیم.
معنی جمله : آن دانش آموزان پنج شنبه به مدرسه نمی روند.

 

 

 

 

 

ریاضی

51. (گزینه 2)؛ 

 

علوم

71. (گزینه2)؛
هر چه توان ماشینی بالاتر باشد، سرعت انجام کار آن بیشتر بوده و زمان کمتری برای انجام کار نیاز دارد و هر چه بازده بالاتر باشد، کار مفید انجام شده بیشتر است. پس ماشین A دارای توان بالاتری می باشد و کار را سریعتر انجام می دهد. ولی بازده آن کمتر است یعنی کار مفید انجام شده ی آن کمتر می باشد. ماشین B دارای توان پایین تری است پس کار را آهسته تر و دیرتر انجام می دهد، ولی به خاطر داشتن بازده بالاتر کار مفیدش بیشتر است.74. (گزینه4)؛
کار انجام شده به مقدار نیرو جابه جایی بستگی دارد و در هر سه حالت جابه جایی یکسان می باشد، وزن جسم نیز ثابت می باشد. پس کار همه ی آن ها یکسان است. فقط در یکی نیروی بیشتری مصرف می شود و دیگری در سرعت کمتری صورت می گیرد. یعنی :
W=mgh =0/2×10×2=4J
کار نیروی وزن به مسیر طی شده بستی ندارد بلکه به ارتفاع جسم تا سطح زمین وابسته است.

76. (گزینه 2)؛
طبق فرمول کار:

F= 100N
D= 5m
w=100× 5=500J
"W=F.d

مقدار کار انجام شده به زمان بستگی ندارد.

77.(گزینه 4)؛
قیچی خیاطی به خاطر داشتن تیغه های بزرگ موجب افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو می شود و پیچ وسط آن موجب تغییر جهت نیرو می شود. قیچی خیاطی اهرم نوع اول است و با تغییر جهت نیرو به ما کمک کی کند و تیغه های قیچی، بازوی مقاوم و دسته های آن بازوی محرک اند. با توجه به اینکه
LR>LE مسافت و سعرت اثر نیرو افزایش می یابد.

79. (گزینه3)؛
هیچ ماشینی موجب صرفه جویی در کار نمی شود، یعنی بازده آن از 100% بیشتر نمی شود. زیرا با وجود نیروهای مقاوم انجام کار غیرمفید، بازده هیچ ماشینی به 100% نمی رسد.

80.(گزینه 2) ؛
جک نیروی ما را چند برابر کرده و به ماشین وارد می کند یعنی موجب افزایش نیرو می شود.

85. (گزینه 1)؛
وقتی ضریب مکانیکی بزرگتر ازیک باشد، ماشین با افزایش مقدار نیرو به ما کمک می کند و وقتی جابه جایی نیروی محرک بزرگتر از جابه جایی نیروی مقاوم باشد، یعنی مزیت مکانیکی بزرگتر از یک خواهد بود.
بنابراین ماشین با افزایش مقدار نیرو، در نیروی ما صرفه جویی می کند.

 

*** پرسش های سری دوم ***
ادبیات فارسی ، دینی و قرآن و عربی

ادبیات فارسی

1. در بیت :
« بحر آفرید و بر و درختان و آدمی /خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد»
معنی کلمه های «بر» و «انجم» کدام است؟

1) خشکی ، آسمان
2) دریا، ستارگان
3) خشکی، ستارگان
4) دریا، آسمان


2. معنی کدام گزینه نادرست است؟
1) معطوف : مورد توجه
2) مُخل : تباه کننده
3) منحوس : مبارک
4) تضییع : تباه کردن


3. مفهوم مقابل کدام گزینه نادرست است؟
1) گوش با درد دل آن عاجز دل ریشه کن : احساس همدردی کردن
2) مشورت با رأی نزدیکان دور اندیش کن : با آینده نگران مشورت کردن
3) ور تواضع می کنی با مردم درویش کن : متواضع بودن و فروتنی کردن
4) موی بر اندام خصم از بیم هم چون نیش کن :‌از دشمن ترس داشتن


4. معنی کدام گزینه نادرست است؟
1) چنان محو تماشای تابلو می شوند : چنان شیفته ی تماشای تابلو می شوند.
2) در زنبور نگاه کن که خانه ی خویش مسدّس کند : به زنبور نگاه کن که خانه ی خود را شش ضلعی می سازد.
3) انواع نباتات و آن چه در برّ و بحر است : گیاهان مختلف و آن چه در روی خشکی و دریا وجود دارد
4) پدیده های طبیعی چون زلزله و آتش فشان اجتناب ناپذیرند: باید از پدیده های طبیعی مانند زلزله و آتش فشان اجتناب و دوری کرد.


5. معنی عبارت « چون مدوّرات به هم باز نهی بیرون فرجت ها ضایع باشد» در کدام گزینه آمده است؟
1) وقتی دایره ها را به یکدیگر بچسبانی در قسمت بیرون شکاف باشد و باعث خرابی می شود.
2) وقتی دایره ها را از هم باز کنی در قسمت بیرون شکاف باشد و باعث خرابی می شود
3) هنگامی که دایره ها را در کنار یکدیگر قرار دهی در قسمت بیرون شکاف باشد و باعث خرابی می شود
4) هنگامی که دایره ها را از هم باز کنی شکافی در میان خانه به وجود می آید.


6. باتوجه به معنی ، املای کدام گزینه نادرست است؟
1) نصب کردن : چیزی را در جایی قرار دادن
2)آلاچیغ : سایبان چوبی که در باغ درست کنند
3) محو : از بین بردن
4) استحکامات : قلعه ، دیدبانی


7. کدام گزینه کامل کننده ی عبارت ناتمام «یک نوع کبک کوهی وجود دارد که ......» است؟
1)وجود شکارچی را در مقابل خود حس نمی کند.
2) شیفه ی ترکیب بندی رنگ است
3) پای کوبی می کند و می رقصد
4) محیط زندگی اش را تزیین می کند


8. قصیده از جهت ........شبیه غزل است.
1) تعداد ابیات
2) موضوع
3) قرار گرفتن قافیه ها
4) نحوه بیان


9. کتاب کیمیای سعادت تألیف ........دانشمند قرن .........هجری است.
1) محمد غزالی، هفتم
2) جامی،نهم
3) احمد غزالی ، هفتم
4) محمد غزالی، پنجم


10 . در عبارت«الهی ! دانایی ده که از راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم» کدام کلمه ها، آرایه ی سجع دارند؟
1) نیفتیم ، چاه
2) نیفتیم ، نیفتیم
3) راه، چاه
4)ده، ده


11. در کدام گزینه اشتباه نگارشی وجود دارد؟
1) آن چه میان آسمان و زمین است چون میغ و باران و برف
2) اگر چهار سوگند، گوشه های خانه خالی و ضایع ماند
3) تا بعضی دورتر و بعضی نزدیک تر نبود و تا نیکو و به اندام بود
4) در همه اشکال هیچ شکلی نیست که به مدور نزدیک تر بود.


12. کدام ترکیب،وصفی نیست؟
1) مقام اجتهاد
2) مجتهد دانشمند
3) مرد شاعر
4) استقبال با شکوه


13. عبارت «الهی ! بود و نابود من تو را یکسان، از غم مرا به شادی رسان» از چند جمله تشکیل شده است؟
1) دو
2) سه
3) چهار
4)پنج


14. کدام یک از گزینه های زیر غیرساده است؟
1) پایان
2) خیابان
3) بیابان
4) گلستان


15. کدام گزینه «اسم جمع» نیست؟
1) قوم
2) عده
3) گروه
4) قبایل

دینی و قرآن

16. هدف خداوند از یادآوری آفرینش جهان، انسان و شب و روز در آیات قرآن چه می باشد؟

1) وعده ی بهشت جاویدان به نیکوکاران
2) وجود روز قیامت
3) هدف دار بودن آفرینش جهان
4) کیفر و عذاب گناهکاران


17. به فرموده ی پیامبر (ص) اولین چیز که در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد چیست و زیباترین چیزی که انسان با خود می برد کدام است؟
1) اعمال، انسان، تقوی
2)نماز، اخلاق نیک
3) نماز، تقوی
4) تقوی ، اعمال نیک


18. منظور از قصاص کدام گزینه است؟
1) مشخص شدن ارزش کارهای خوب و بد
2) جدایی نیکوکاران از بدکاران
3) تلافی ستم و تعدی گناهکار
4) محاسبه اعمال مردم


19. به کدام دلیل گناهکاران در نزد خدا احساس شرمندگی کرده و خود را مستحق عذاب می بینند؟
1) چون پیامبران و ابرار از آنان استقبال نمی کنند
2) در مقابل دوستان و آشنایان خود قرار می گیرند
3) از عبودیت پروردگار متعال تجاوز کرده اند
4) به خاطر بی توجهی خداوند به آنها


20 . بالاترین نعمتی که برای بهشتیان در بهشت وجود دارد کدام است؟
1) نبود مرگ و بیماری و غم
2) نعمت های بهشتی
3) نبود فساد و زشتی و تباهی
4) خشنودی و رضایت خدا


21.داغ زدن بر پیشانی و پشت های دوزخیان در مقابل کدام عمل آنها در دنیاست؟
1) افرادی که با کفر و نفاق در دنیا زندگی می کنند
2) کسانی که طلا و نقره را در گنج ها انباشته و در راه خدا مصرف نمی کنند
3) کسانی که در دنیا به حقوق بندگان خدا تعدی می کنند
4) کسانی که به شهوت های خود پاسخ بی حساب و نامشروع می دهند.


22. نعمات بهشتی چگونه در بهشت ساخته می شوند؟
1) به وسیله فرشتگان
2) با خواست و اراده ی ائمه و پیامبران
3) از اعمال ما در دنیا
4) با اراده مؤمنان


23.سوره ی دخان چندمین سوره ی قرآن است؟
1) چهلمین
2) دومین
3) سومین
4) چهل و چهارمین


24. بعد از حروف مقطعه در قرآن کریم چه نکته ای بیان می شود؟
1) درباره آفرینش آسمان و زمین
2) درباره خداوند
3) درباره قرآن کریم
4)درباره ی پیامبر (ص)


25. نام طولانی ترین سوره ی قرآن کریم کدام است؟
1) مریم
2) آل عمران
3) بقره
4) لقمان

عربی

26. معنی عبارت «فدعا ربّه انّی مغلوب» کدام گزینه است؟

1) پس پروردگار خود را صدا می زند که من پیروز شده ام
2) پس پروردگار خود را صدا زد که من شکست خورده ام
3) پس پروردگار او را نداد داد که همانا شکست خورده ای
4) پس پروردگارم را ندا دادم که من پیروز هستم


27. کدام گزینه با توجه به معنی داده شده ، نادرست است؟
1) قادمون : در حال آمدن
2) انسحاب : عقب نشینی
3) استراق : گوش کردن
4) قیادة : رهبری


28.ترجمه ی عبارت «برای ایشان روزی معینی است» کدام است؟
1) لکم رزقٌ معلوم ٌ
2) اولئک رزقٌ معلومٌ
3) لهم رزاقٌ عالمٌ
4) اولئک لهم رزقٌ معلومًٌ


29. معنی لغات «معنویة ، قریب و انعمت» به ترتیب کدام است؟
1) روحیات، بیگانه، نعمت هایی
2) روحیه ، نزدیک ، نعمت دادی
3) نفس ، در نزدیکی، نعمت دادی
4) چیره، نزدیک ، نعمت هایی


30 . وزن کلمات« معلوم، غالب و سمیع» به ترتیب کدام است؟
1) مفعول ، فَعِلْ ، فعیل
2) فعل، فاعل، فعیل
3) مفعول ، فعل ، فعیل
4) مفعول، فاعل ، فعیل


31 . برای تبدیل کلمات سه حرفی به «صفت مطلق» کدام وزن به کار می رود؟
1) مفعول
2) فاعل
3) فعیل
4) فعل


32. حروف زائد کلمات «جنود و ناصر» به ترتیب کدام است؟
1) د، ر
2) و ، ا
3)ن ، ا
4) و، ن


33. صیغه ی افعال « یغسلنَ، ظهرْن» کدام گزینه است؟
1) مضارع جمع مذکر غائب، مضارع جمع مؤنث غائب
2) ماضی مثنی مونث مخاطب، مضارع جمع مذکر مخاطب
3) مضارع جمع مؤنث غائب، ماضی جمع مؤنث غائب
4) ماضی مفرد مذکر غائب، ماضی مثنی مذکر غائب


34. ترجمه ی عبارت«پس موسی به سوی قوم خود بازگشت» کدام است؟
1) فیَرْجع موسی الی قومه
2) فرجع موسی الی قومهم
3) فرجعهوا الی قومهم
4) فرجع موسی الی قومه


35. ترجمه ی لغات «رزمندگان ، جویا شدن» کدام است؟
1) الجنود، فقدان
2) مقاتلین، تفقد
3) اقویاء، راجعون
4) قیادة ، تحْکُم

 

 

 

 

تاریخ ، جغرافیا ، تعلیمات اجتماعی و زبان انگلیسی

تاریخ

36. بعد از قتل شاه سلطان حسین چه کسی به حکومت رسید؟

1) نادرشاه
2) شاه عباس سوم
3) شاه تهماسب دوم
4) اشرف افغان


37. مؤسس سلسله زندیه و صفویه به ترتیب چه کسانی بوده اند؟
1) شاه تهماسب، شاهرخ
2) کریم خان، شاه اسماعیل
3) شاه تهماسب، شاه اسماعیل
4) کریم خان، سلطان سلیم


38. مقامات مهم حکومتی در دوره صفویه به ترتیب کدام است؟
1) پادشاه ، فرماندهان نظامی، صدراعظم
2) اعتمادالدوله، فرماندهان نظامی، صدراعظم
3) پادشاه ، صدراعظم، فرماندهان نظامی
4) پادشاه، فرماندهان نظامی


39. عوامل شهرت و محبوبیت نادرشاه افشار کدام است؟
1) نادر فردی هنر دوست بود و در زمان او آبادانی در شهرها زیاد شد
2) در زمان پادشاهی او تجارت داخلی و خارجی ایران گسترش یافت
3) در زمان حکومت او مذهب شیعه مذهب رسمی کشور شد
4) او به دلیل لیافت و شجاعت تونسته بود به شهرت و محبوبیت برسد


40. وکیل الرعایا لقب کدام یک از پادشاهان ایران بود؟
1) نادرشاه
2) کریم خان
3) شاه اسماعیل
4) آقامحمد خان


41. آخرین پادشاه دولت صفوی که بود و سلسله صفویه به دست چه کسی منقرض گشت ؟
1) شاه عباس، نادرشاه
2) شاه سلطان حسین، محمود افغان
3) شاه تهماسب، گرگین خان
4) شاه صفی، محمود افغان


42. پایتخت کریم خان زند کدام شهر بود؟
1) شیراز
2) تبریز
3) ابیورد
4) اصفهان


43. کدام یک از بناهای زیر متعلق به دوره زندیه نمی باشد؟
1) مدرسه چهارباغ، مسجد وکیل ، پل خواجو
2) بازار وکیل ، مسجد وکیل، چهار ستون
3) چهارباغ، عالی قاپو،مسجد امام
4) مسجد وکیل، حمام وکیل، بازار وکیل


44. از مهم ترین صادرات ایران در زمان صفویه کدام بود؟
1) اسلحه، خشکبار، ابریشم
2) تفنگ ، پشم ، قالی
3) قالی ، گلاب، ابریشم
4) ماشین آلات، اسلحه، توپ


45.جنگ چالدران و کرنال به ترتیب در زمان کدام یک از سلسله های پادشاهی ایران درگرفت؟
1) زندیه، صفویه
2) صفویه، صفویه
3) افشاریه ، زندیه
4) صفویه، افشاریه

جغرافیا

46. نام فرهنگ هایی که با تصاویر و نقشه های مختلفی همراه هستند کدام است؟

1) مدل جغرافیایی
2) فرهنگ مصور جغرافیایی
3) فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی
4) دایرة المعارف جغرافیایی


47. کدام موارد درجغرافیا برای نمایش یا مقایسه به کار می روند؟
1) مدل ها و نمودارها
2) جدول ها و مدل ها
3) فرهنگ نامه ها و مدل ها
4) نمودارها و جدول ها


48 . کدام مورد از وظایف اصلی پیکرشناسان زمین نمی باشد؟
1) چگونگی پیدایش ناهمواری ها
2) عوامل پیدایش ناهمواری ها
3) شکل ناهمواری ها
4) تعیین تعداد ناهمواری ها


49. کره جغرافیایی ..... را و نقشه ........را بهتر نشان می دهد.
1) جای قاره ها ، محل قطب شمال و جنوب
2) شکل کروی زمین، فاصله ی واقعی آسیا از اروپا
3) جزییات پدیده های روی زمین، چگونگی ارتباط مردم جهان با یکدیگر از راه دریا
4) محل دقیق عوارض و پدیده ها، چرخش زمین


50 . کدام یک از اشکال زیر نقشه ی نقاط هم ارتفاع یک کوه است؟51. عکس های ماهواره ای چه کمکی به ما می کنند؟
1) جای شهرها و فعالیت های انسانی را به ما نشان می دهند
2) نقاط ناشناخته را به ما نشان می دهند
3) هر روزه اطلاعاتی در رابطه با کهکشان به ما می دهند
4) محل بروز حوادث طبیعی را به ما مخابره می کنند


52. کدام گزینه از انواع مدل های جغرافیایی نمی باشد؟
1) فشار سنج ساده
2) قطب نمای ساده
3) فرهنگ نامه های مصور
4) افلاک ما


53. به همه ی .......که در سطح زمین دیده می شوند، ناهمواری می گویند.
1) بلندی هایی
2) پستی و بلندی هایی
3) جلگه هایی
4) کوه های


54. عوامل تأثیر گذار روی ناهمواری ها کدام است؟
1) باد
2) باران
3) رود
4) همه موارد


55. رشته کوه های معروف و مرتفع جهان در کدام قاره وجود ندارند؟
1) آسیا
2) آمریکا
3) آفریقا
4) اروپا

تعلیمات اجتماعی

56. کدام مورد ضرورت به وجود آمدن حکومت ها می باشد؟

1) برقراری نظم و هماهنگی
2) فرماندهی جنگ ها
3) ایجاد مؤسسات
4)برطرف کردن نیازهای روزمره افراد


57. نظارت بر کار مؤسسات و ایجاد هماهنگی بین آنها برعهده ی کیست؟
1) رئیس مؤسات
2) مردم
3) مسؤولان
4) حکومت


58. کدام گزینه از وظایف حکومت نیست؟
1) حفظ ارزش های دینی و ملی
2) به وجود آوردن مؤسسات برای رفع نیازهای مردم
3) وضع قانون مقررات برای اداره ی جامعه
4) تعیین مسؤولان برای اجرای قوانین


59.کدام گزینه در مورد تعریف «قانون» درست است؟
1) بایدها و نبایدهایی که ما در زندگی روزمره با آن روبه هستیم
2) نوعی از هنجارها که ما در زندگی روزمره با آن روبه رو هستیم
3) نوعی از هنجارها که بر اساس دستورات دینی است
4) باید ها و نبایدهایی که توسط حکومت و از طرق مجلس به وجود می آید.


60. رعایت عفت عمومی از سوی افراد جامعه جزء کدام یک از هنجارها می باشد؟
1) هنجارهایی که به تدریج به وجود آمده اند
2) هنجارهایی که توسط حکومت به وجود آمده است
3) هنجارهایی که بر اساس دستورات دینی است
4) هنجارهایی که در قانون آمده است


61. مؤسسات جامعه از چه نظر استقلال دارند؟
1) هدف
2) عملکرد
3) انجام وظیفه
4) هماهنگی


62. یکی از مهمترین انتظاراتی که مردم از حکومت دارند کدام است؟
1) تأمین نیازهای دفاعی
2)تأمین نیازهای اقتصادی
3) تأمین نیازهای آموزشی
4) تأمین و برقراری عدالت د رجامعه


63. حکومت چگونه بین فعالیت های گوناگون مؤسسات نظم و هماهنگی به وجود می آورد؟
1) با وضع قوانین
2) با به وجود آوردن هنجارها
3) به وسیله ی بایدها و نبایدها
4) با یادآوری وظایف آنها


64. وقتی قانون تصویب می شود برای اجرا به چه افرادی در جامعه ابلاغ می شود؟
1) افراد جامعه
2) مؤسسات
3) مسؤولین
4) موارد 1و2


65. وظیفه ی سازمان «مدیریت و برنامه ریزی کشور» کدام است؟
1) هماهنگ کننده ی سازمان هایی که بر کار موسسات نظارت دارند
2) نقل و انتقال پول در بانک ها
3) برطرف کردن نیازهای مردم به آموزش و پرورش و بهداشت
4) هماهنگ کننده ی برنامه ی سازمان هایی که با مردم به طور مستقیم سر و کار دارند

 

زبان انگلیسی

66. املای کدام کلمه با توجه به معنی نادرست است؟

1)practice: تمرین کردن
2)
face: صورت
3)
wash: شستن
4)
leter: نامه67. we ……..eating lunch.
1) dosent
2) aren’t
3)don’t
4( isn’t

68 با توجه به کلمه ی داخل پرانتز تغییر یافته ی جمله کدام است؟
They read newpaper everyday.(now)

1) They reading newspaper now.
2) They read newspaper now.
3) They are reading newspaper now.
4) They were reading newspaper now.


69. Ali was in the park ……….
1) now
2) yesterday
3)on Mondays
4)everyday


70. The lesson…….easy.It ……..hard.
1) wasn’t , isn’t
2)was,is
3)wasn’t,is
4)was,isn’t


71. what grade……..you last year?
1) was
2) were
3)are
4)is


72.Today is Tuesday.
Yesterday…………….
1) is wednesday
2) is Monday
3) was Wednesday
4) was Monday

73. گرامر کدام جمله نادرست است؟

1) my Teacher was in the library now.
2) Friday is the weekend in our country.
3) Ali is going the cinema now
4) I go school every day.


74. were your friends in the park last week?
No,…………….
1) They were
2) They weren’t
3) They was
4)They wasn’t75. املای کدام کلمه با توجه به معنی درست است؟
1) child (سرما)
2) office(اداره)
3)happy(خوشحال)
4) tird(خسته